Εξ ολοκλήρου ανακαίνιση παλαιάς οικίας στο Λαύριο και επέκτασης αυτής. Εγκατάσταση νέου υδραυλικού και ηλεκτρολογικού δίκτυο με κολλεκτέρ και νέο ηλεκτρολογικό πίνακα. Νέα δάπεδα, κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά, ντουλάπες, κουζίνα καθώς και μπάνιο.