ΒΙΛΛΑ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ