Συγκρότημα επτά ανεξάρτητων κατοικιών στο Λαγονήσι

Κατοικίες 1 και 2

Επιφάνειας 213 τετραγωνικων μέτρων έκαστος που αναπτύσονται σε τρία επίπεδα – υπόγειο, ισόγειο και δώμα.

Βρίσκονται σε οικόπεδα 610 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μια και είναι κατάλληλες και για επαγγελματική στέγη

Κατοικία 3

Επιφάνειας 225 τετραγωνικων μέτρων σε οικόπεδο 650 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο

Κατοικία 4

Επιφάνειας 225 τετραγωνικων μέτρων σε οικόπεδο 650 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο

Κατοικία 5

Επιφάνειας 245 τετραγωνικων μέτρων σε οικόπεδο 710 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο

Κατοικία 6

Επιφάνειας 280 τετραγωνικων μέτρων σε οικόπεδο 830 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο

Κατοικία 7

Επιφάνειας 275 τετραγωνικων μέτρων σε οικόπεδο 820 τετραγωνικών μέτρων αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο