Ολική ανακαίνιση νοσοκομειακού κτηριου πρώην παθολογικής κλινικής – κτήριο ΚΟΠΑΝΑΡΗ – στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Άττικης η Αγία Βαρβάρα, και μετατροπή αυτής σε κλινική ψυχικής υγείας εφήβων.

Επιδιώρθωση στατικών, ηλεκτρομηχανολιγικός σχεδιασμός, ολική αρχιτετονική αναδιαμόρφωση, συντήρηση φέροντος οργανισμού.