Ανακαίνιση κατοικίας στο Θυμάρι.

Λόγω της παλαιότητας του οικίματος υπήρχαν πολλές φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου καθώς επίσης υπήρχε και πρόβλημα μόνωσης.

Τέλος έγινε εκ νέου εγκατάσταση στέγης, μόνωση της ταράτσας και θερμοπρόσοψη.