Υπηρεσίες

Τα πεδία δραστηριοποίησης της Δομικής Λαυρίου
Εκδόσεις Αδειών
Επίβλεψη Έργων
Κατασκευή Οικιών
Κατασκευές Επαγγελματικών Χώρων
Ανακαινίσεις Οικιών
Ανακαινίσεις Επαγγελματικών Χώρων
Αποκαταστάσεις Σεισμοπλήκτων
Αναπαλαιώσεις
Τακτοποιήσεις και νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Τοπογραφικά

Η Δομική Λαυρίου είναι πάντα κοντά σας για να σας παρέχει τις κατάλληλες λύσεις