Ριζική ανακαίνιση του χώρου του θεάτρου της Παλαιάς Φώκαιας.
Ενίσχυση στατικών, συντήρηση, και ολική αισθητική ανακαίνιση