Ανακαίνιση διαμερίσματος εξ ολοκλήρου.

Νέα σύγχρονη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τοποθέτηση κολεκτέρ και νέων ηλεκτρολογικών πινάκων, τοποθέτηση νέων λουτρών, κουζίνας και δαπέδων.

Το αποτέλεσμα έδωσε στον χώρο μια πιο φρέσκια και ανανεωμένη όψη.