Ανακαίνιση εκπαιδευτηρίων στο κέντρο της Αθήνας.

Επαναδιαμόρφωση αιθουσών, γραφείων και wc.

Δημιουργία αιθουσών, γραφείων, χώρων υποδοχής και κοινόχρηστων χώρων στον 2ο όροφο σε επιφάνεια 550 τετραγωνικών μέτρων.

Δημιουργία αιθουσών, γραφείων, χώρων υποδοχής και κοινόχρηστων χώρων στον 4ο όροφο σε επιφάνεια 430 τετραγωνικών μέτρων.