1. Κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας Αμερικής & Πανεπιστημίου

Ολική ανακαίνιση λόγω πυρκαγιάς από τρομοκρατική ενέργεια

2. Κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας Λεωφόρος Βουλιαγμένης & Αγίου Δημητρίου

Ολική ανακαίνιση λόγω πυρκαγιάς από εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρομοκρατική ενέργεια

3. Κατάστημα Εμπορικής Τράπεζας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Αποπεράτωση και ολική ανακαίνιση

4. Γραφεία τμήματος SWIFT στο κεντρικό κτήριο Εμπορικής Τράπεζας στην Αθήνα

Ολική ανακαίνιση

5. Γραφεία ΕΡΜΗΣ αμοιβαία κεφάλαια στην Αθήνα

Ολική ανακαίνιση

4. Γραφεία τμήματος περιουσίας Εμπορικής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστημίου

Ολική ανακαίνιση