Επισκευή της προσόψεως της πολυκατοικίας μετά από καθαίρεση σαθρών σοβάδων και κιγκλιδωμάτων. Εκ νέου σοβάτισμα και ελαιοχρωματισμός με μονωτικά χρώματα καθώς και επισκευή και βάψιμο των κιγκλιδωμάτων. Ενίσχυση του φέροντος οργανισμού σε σημεία σαθρά.