ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΦΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ