ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΦΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

BOA CAFE|BAR| RESTAURANT

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ